Inregistrare cont

 • Detalii despre cont

 • Dacă nu ai adresa de email, completează cu o adresa fictivă (ex: fictiv@fictiv.ro)
 • Recomandam folosirea numărului de telefon sau a adresei de email
 • Date persoana juridica

 • Ex: J40/13221/2023
 • Date despre stupina

 • Ex: RO324252
 • Acord GDPR
  Suntem deplin angajati in respectarea dreptului dumneavoastra la respecatarea datelor cu caracter personal si prin urmare, vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate. Cine suntem și cum ne puteți contacta Viitorsanatos.ro este denumirea comercială a Asociatiei pentru un Viitor Sanatos persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în loc. Gilau, jud. Cluj, str. Negoiu nr. 2, cod unic de înregistrare fiscală 29427744 (în continuare "viitorsanatos.ro" sau "noi"). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal. Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă încurajăm să contactați Responsabilul viitorsanatos.ro cu protecția datelor la adresa de e-mail info@viitorsanatos.ro - cu mentiunea: în atenția Responsabilului cu protecția datelor. Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs. astfel: Când vă creați un cont viitorsanatos.ro, ne transmiteți: adresa de e-mail, numele și prenumele Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri: Pentru prestarea serviciilor viitorsanatos.ro în beneficiul dvs. Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre Pentru promovarea ofertelor dumneavoastra Puteti sa ne solicitati: Dreptul de acces conform căruia, persoana are dreptul de a obţine o confirmare din partea Asociatiei pentru un Viitor Sanatos, că prelucrează sau nu datele cu caracter personal şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la informaţii privind modalitatea în care sunt prelucrate. Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într- un format structurat, utilizat în mod curent şi la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Dreptul la opoziţie vizează dreptul de a mă opune prelucrării datelor personale. Dreptul la rectificare, se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat") însemnând dreptul de a solicita să îmi fie şterse datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care apare unul din următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; îmi retrag consimţământul şi nu există nici un alt temei juridic pentru prelucrare. Dreptul la restricţionarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care contest exactitatea datelor, pe o perioadă care permite asociatiei verificarea corectitudinii acestora; prelucrarea este ilegală, iar subsemnatul/subsemnata mă opun ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb, restricţionarea.
 • Poza de profil și galerie